วันนี้แทงบอลออนไลน์พาขอโชคลาภจากองค์พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ คือ มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญา  ผู้ขจัดอุปสรรคและเป็นผู้อำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง ให้คนเราเสมอตามความเชื่อ 

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศ

-อินเดีย  

-เนปาล 

-ภูฏาน 

-ทิเบต  

-และในประเทศอื่นๆอีกมากมาย 

-และรวมไปถึงประเทศไทยด้วย 

จะมีความนับถือในองค์พระพิฆเนศกันเป็นสำนวนมาก  เพราะคนเรามักจะเชื่อว่าองค์พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และความสำเร็จ  ดังนั้นองค์พระพิฆเนศจึงกลายเป็นมหาเทพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทย

  ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จึงนิยมอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม  และส่วนสำคัญที่คนไทยมักปราถนาที่สุดคือเรื่องของการขอทางด้านโชคลาภ  และความร่ำรวยในชีวิตของคนเรา  แต่ก็มีคนหลายๆคนสามารถได้พรสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้ 

จึงกลายเป็นที่ศรัทธาและเสื่อมใสในองค์พระพิฆเนศกันตลอดมา  แต่มีความเชื่อกันว่าคนที่ไปขอพรจากองค์พระพิฆเนศ  ต้องเป็นคนดีมีความกตัญญูเมื่อไปขอพรจากองค์พระพิฆเนศมักจะประสบความสำเร็จเสมอ  แต่ก็ให้ขอพรได้แค่เรื่องเดียว   และไม่ไปขอบ่อยๆนั่นเป็นความเชื่อกันมานั่นเอง

  แต่ก็มีคนที่ประสบความสำเร็จในการไปขอพรด้านโชคลาภ  และก็มาเสี่ยงโชคซื้อล๊อตเตอรี่ปรากฎว่าตนได้ถูกล๊อตเตอรี่เป็นหลายใบ   ดังนั้นองค์พระพิฆเนศจึงเป็นที่คนไทยมักจะเชื่อถึงความสำเร็จ

   คนเราก็มักจะพากันไปขอพรตามสถานที่ต่างๆที่มีรูปปั้นองค์พระพิฆเนศ  เช่นที่วัดสมานรัตนาราม  อยู่ที่อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ  และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย และเป็นสถานที่ ที่มีองค์พระพิฆเนศที่สร้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลก  และเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปในการไปขอโชคลาภตามความเชื่อ  และยังมีองค์พระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งองค์ 

ซึ่งอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ทั้งสองสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศคล้ายๆกัน  ตามความสดวกในการไปกราบไหว้ขอพร     องค์พระพิฆเนศเป็นสิ่งที่คนไทยจะให้ความเชื่อในด้านการขอพรในเรื่องโชคลาภต่างๆ ซึ่งก็หมายถึงการขอตัวเลขรวมอยู่ด้วยนั่นเอง

 

website:http :https://www.sportonlinethai.com/

ID LINE : sport-online

ขอขอบคุณ แทงบอลออนไลน์