ทำไมอินโดนีเซียถึงต้องย้ายเมืองหลวง …

ทำไมอินโดนีเซียถึงต้องย้ายเมืองหลวง หลังช่วงปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้มีการประกาศว่าจะย้ายเมืองหลวงของประเทศขึ้น เนื่องจาดตอนนี้กรุงจาร์กาต้าได้ประสบปัญหามากมายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการย้ายเมืองหลวงขึ้น แม้ว่าการย้ายเมืองหลวงนั้นจะเป็นเรื่งใหญ่เพราะนอกจากจะย้ายสถานที่ของเมืองแล้ว ก็ยังถึงต้องย้ายแหล่งเศรษฐกิจแห่งรวมถึงศูนย์ราชการต่างๆที่จะต้องย้ายตามไปด้วย  และล่าสุดประเทศที่ได้ทำการย้ายเมืองใหม่นั่นก็พม่า ที่ย้ายจากกรุงย่างกุ้งมาเป็น กรุงเนปิดอร์ และ 4 เหตุผลหลักที่ทำให้อินโดนีเซียเลือกที่จะย้ายเมืองหลวงนั้นมีสามารถอะไรเรามาวิเคราะห์

อันดับแรก กรุงจาร์กาต้ากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำจะท่วมเมือง จาร์กาต้า

นั้นเป็นเมืองหลวงที่เสี่ยงน้ำท่วมสูง เพราะพื้นที่ 2 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมดในเมืองหลวงนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล สาเหตุหลักก็เกิดมาจากการสูบน้ำบาดาลมาใช้เกินปริมาณส่งผลทำให้พื้นดินเกิดการทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วถึงปีล่ะ 20 เซนติเมตรเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเป็นอย่างมากว่าภายในอนาคตจาร์กาต้าจะกลายเป็นเมืองบาดาล

 

ต่อมาเป็นปัญหาที่ประเทศไทยของเราก็กำลังเผชิญอยู่เช่นกัน นั่นก็คือปัญหาการจราจรติดขัด เพราะปัญหานี้นั้น ได้ส่งผลต่อการเสียโอกาสทางธุรกิจไปมากกว่า 1 ล้านล้านรูเปียร์ต่อปี หรือคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณราวๆ 2แสนล้านล้านบาทไทย ซึ่งการจราจรส่วนใหญ่ในกรุงจาการ์ต้านั้นสัญจรได้บนท้องถนนเพียงอย่างเดียว เนื่องจาประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงที่มีราวๆ 10 ล้านคน ด้วยจำนวนที่มากนั้นก็ทำให้เกิดการแออัดและปัญหาเรื่องรถติดก็ได้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากการจราจรที่หนาแน่นได้ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศตามอีก

 

พื้นที่ที่จะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติน้อยกว่ากรุงจาการ์ต้า เนื่องจากพื้นที่ที่จะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นั้น ตั้งอยู่บริเวณของกาลิมันตัน ซึ่งบริเวณนี้คือพื้นที่ทั้งหมดของเกาะบอร์เนียว ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางกิโลเมตร และที่สำคัญพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของแผนที่ประเทศอินโดนีเซียพอดี ซึ่งจะสามารถป้องกันผลกระทบที่มาจากสินามิได้ เพราะว่าได้อยู่ห่างไกลจากบริเวณชายทะเล อีกทั้งยังห่างไกลจากบริเวณที่มีภูเขาไฟปะทุ ซึ่งทางอินโดนีเซียนั้นได้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายและสร้างสถานที่ทางราชการแห่งใหม่ในปี 2564 และจะเคลื่อนย้ายหน่วยงานหลักๆในปี 2567 หรืออีกประมาณราวๆ 4 ปีข้างหน้านี้

 

เป็นการกระจายความมั่งเป็นยังเกาะอื่นๆบ้าง เนื่องจากความมั่งคั่งในปัจจุบันน้ันไปกระจุกตัวกันอยู่ที่จาการ์ต้าเพียงแห่งเดียว ซึ่งส่งผลทำใหห้ประชาชนส่วนใหญ่หลั่งหไลเข้ามาทำมาหากินแต่ในเมือง และด้วยเมืองที่มีขนาดไม่กว้างใหญ่จนทำให้เกิดปัญหาที่อยู่อาศัยแออัด และการย้ายเมืองหลวงในครั้งก็จะเป็นกระจายความมั่งคั่งไปยังส่วนอื่นๆของประเทศเพื่อเป็นกระะจายรายได้สู่เมืองรอบนอก อีกทั้งยังจะได้ลกปัญหาความหนาแน่นของประชากรภายในเมืองหลวงจาการ์ต้า

 

อย่างไรก็ดีการย้ายเมืองหลวงก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากนัด เนื่องด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยนั้นก็กำลังประสบปญหาที่คล้ายกันกับกรุงจาการ์ต้าประเทศอินโดนีเซีย และในอนาคตประเทศไทยของเราเองก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนในทำนองนี้ขึ้นได้

 

ขอบคุณเรื่องราวโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี